யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 16 February 2013

கண்கள் குளிர்ச்சி பெற- நெய், வெண்ணெய்

வெண்ணெய்
அறிகுறிகள்:
  • கண் எரிச்சல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. பசுநெய்
  2. பசு வெண்ணெய்
செய்முறை:

பசுநெய், பசு வெண்ணெய் ஆகியவற்றை உணவில் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தால் கண்ணுக்கு குளிர்ச்சி தரும் உடல் பொலிவு பெறும்.

No comments:

Post a Comment