யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 8 February 2013

தலைவலி குறைய - நிலவேம்பு

நிலவேம்பு 

நிலவேம்பு கஷாயத்தை தினமும் இருவேளை அருந்தி வந்தால் தலைவலி குறையும். 

அறிகுறிகள்:
  • தலைவலி.
  • தலையில் நீர்க்கட்டு.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. நிலவேம்பு
செய்முறை:

நிலவேம்பு கஷாயத்தை தினமும் இருவேளை அருந்தி வந்தால் தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment