யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 8 February 2013

தலை வலி குறைய - துளசி , சுக்கு , லவங்கம்

லவங்கம் 

துளசி இலைகளோடு சுக்கு, லவங்கம், சேர்த்து நன்கு அரைத்து நெற்றியில் பற்றாகப் போட்டால் தலைவலி குறையும்.

அறிகுறிகள்:
  1. தலை வலி.
  2. ஒற்றை தலைவலி.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. துளசி
  2. சுக்கு
  3. லவங்கம்
செய்முறை:

துளசி இலைகளோடு ஒரு துண்டு சுக்கு, லவங்கம், சேர்த்து நன்கு அரைத்து நெற்றியில் பற்றாகப் போட்டால் தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment