யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 9 February 2013

கண்நோய்கள் குறைய - நல்லெண்ணெய் , அருகம்புல், மிளகு

அருகம்புல்

அறிகுறிகள்:
  • கண்நோய்கள்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. அருகம்புல்
  2. மிளகு
  3. சீரகம்
  4. நல்லெண்ணெய்
செய்முறை:

அருகம்புல் சமூலம், மிளகு, சீரகம் ஆகியவற்றை ஒன்றாக சேர்த்து இடித்து ஒரு லிட்டர் நல்லெண்ணெயில் போட்டு 15 நாட்கள் வெயிலில் வைத்து தலையில் தேய்த்து வந்தால் கண்நோய்கள் குறையும்.

No comments:

Post a Comment