யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 10 February 2013

கபம் குறைய - அமுக்கிரான் கிழங்கு , பால்

அமுக்கிரான் கிழங்கு
அறிகுறிகள்:
  • கபம்.
  • காய்ச்சல்
தேவையான பொருட்கள்:
  1. அமுக்கிரான் கிழங்கு
  2. பால்
செய்முறை:

அமுக்கிராங் கிழங்கை நன்கு இடித்து பொடி செய்து பாலுடன் சோத்து தினமும் இரவில் சாப்பிட்டு வந்தால் கபம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment