யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 20 February 2013

கண் நோய் நீங்க- நெல்லிக் கனி

நெல்லிக் கனி 
அறிகுறிகள்:
  1. கண் எரிச்சல்.
  2. கண்ணில் நீர் வடிதல்.
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. நெல்லிக் கனி
செய்முறை:

நெல்லிக் கனியை சாப்பிட்டு வந்தால் கண் நோய் குணமாகும்.

No comments:

Post a Comment