யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 7 February 2013

தலைவலி குறைய - மகிழம் இலை

மகிழம் இலை

மகிழம் இலைகளை உலர்த்தி காய வைத்து பொடி செய்து தலைவலி ஏற்படும் போது இந்த பொடியை மூக்கால் முகர்ந்து பார்த்து வந்தால் தலைவலி குறையும். 

அறிகுறிகள்:
  • தலைவலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. மகிழம் இலை.
செய்முறை:

மகிழம் இலைகளை உலர்த்தி காய வைத்து பொடி செய்து தலைவலி ஏற்படும் போது இந்த பொடியை மூக்கால் முகர்ந்து பார்த்து வந்தால் தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment