யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 10 February 2013

சளி குறைய - நொச்சி பூ


நொச்சி பூ
அறிகுறிகள்:
  • சளியுடன் இரத்தம் கலந்து வருதல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. நொச்சி பூ
செய்முறை:

நொச்சி பூவை எடுத்து நிழலில் உலர்த்தி பொடி செய்து சாப்பிட்டு வந்தால் சளியில் இரத்தம் கலந்து வருவது குறையும்.

No comments:

Post a Comment