யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 10 February 2013

கபம் குறைய - சிறுகுறிஞ்சா வேர்

சிறுகுறிஞ்சா வேர்
அறிகுறிகள்:
  • கபம்.
  • இருமல்.
  • காய்ச்சல்.
  • மூக்கிலிருந்து நீர் வடிதல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. சிறுகுறிஞ்சா வேர்
செய்முறை:

சிறுகுறிஞ்சா வேரை எடுத்து நன்கு இடித்து பொடி செய்து அதை வெந்நீரில் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தால் கபம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment