யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 21 February 2013

வாய் க‌ச‌ப்பு குறைய- எலுமிச்சை இலை , உளுத்த‌ம் ப‌ருப்பு

உளுத்த‌ம் ப‌ருப்பு 

அறிகுறிகள் :
  1. வாய் க‌ச‌ப்பு.
  2. வாய் நாற்றம்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. எலுமிச்சை இலை
  2. உளுத்த‌ம் ப‌ருப்பு
செய்முறை :

எலுமிச்சை இலையை ந‌ர‌ம்பு நீக்கி உளுந்தம் ப‌ருப்புட‌ன் துவைய‌ல் செய்து சாப்பிட்டால் வாய் க‌ச‌ப்பு குறையும்.

No comments:

Post a Comment