யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 8 February 2013

சூட்டினால் உண்டான தலைவலி குறைய . பசலைக் கீரை

பசலைக் கீரை

பசலை கீரையை அரைத்து  பற்று போட்டால் தலைவலி குறையும்.

அறிகுறிகள்:
  1. சூட்டினால்  தலைவலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. பசலைக் கீரை.
செய்முறை:

பசலை கீரை இலையை அரைத்து நெற்றியில் பற்று போட்டால் சூட்டினால் உண்டான தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment