யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 20 February 2013

கண் எரிச்சல் தீர- கோவை இலை

கோவை இலை
அறிகுறிகள்:
  • கண்களில் எரிச்சல்.
  • கண்ணில் நீர் வடிதல்.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. கோவை இலை
செய்முறை:

சுத்தம் செய்த கோவை இலையை கஷாயம் செய்து குடித்து வந்தால் கண்களில் எரிச்சல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment