யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 7 February 2013

தலைவலி குறைய - மிளகு , தேங்காய் எண்ணெய்

மிளகு

மிளகை சிறிது தேங்காய் எண்ணெயை விட்டு நன்கு அரைத்து நெற்றியில் தடவி வந்தால் தலைவலி குறையும். 

அறிகுறிகள்:
  • தலைவலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. மிளகு
  2. தேங்காய் எண்ணெய்
செய்முறை:

2 மிளகை எடுத்து அதை சிறிது தேங்காய் எண்ணெயை விட்டு நன்கு அரைத்து நெற்றியில் தடவி பற்று போட்டு வந்தால் தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment