யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 10 February 2013

மார்பு சளி குறைய - கோவை கிழங்கு

கோவை இலை கோவை கிழங்கு


அறிகுறிகள்:
  • இருமல்.
  • மார்பில் சளி.
  • மார்பு வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. கோவை கிழங்கு
செய்முறை:

கோவை கிழங்கை இடித்து சாறு பிழிந்து எடுத்து, அந்த சாற்றில் 10 மி.லி குடித்து வந்தால் மார்பு சளி குறையும்.

No comments:

Post a Comment