யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 11 February 2013

சளி குறைய - அறுவதா , இஞ்சி

அறுவதா
அறிகுறிகள்:
  • மார்பு சளி.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. அறுவதா இலை.
  2. இஞ்சி சாறு
செய்முறை:

அறுவதா இலையுடன் ஒரு துண்டு இஞ்சி சேர்த்து அரைத்து சாப்பிட்டால் சளி குறையும்.

No comments:

Post a Comment