யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 11 February 2013

சளி, இருமல் குறைய - முசுமுசுக்கை

முசுமுசுக்கை
அறிகுறிகள் :
  • சளி, இருமல்.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. முசுமுசுக்கை.
செய்முறை :

முசுமுசுக்கை இலையை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வர சளி, இருமல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment