யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 11 February 2013

கபம் குறைய - இலச்சக் கொட்டை கீரை

இலச்சக் கொட்டை கீரை 
அறிகுறிகள்:
  • கபம்.
  • கோழை.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. இலச்சக் கொட்டை கீரை இலை.
செய்முறை:

இலச்சக் கொட்டை கீரை இலைகளை உணவில் சேர்த்து சமைத்து சாப்பிட்டு வந்தால் கபம் மற்றும் கோழை குறையும்.

No comments:

Post a Comment