யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 27 March 2013

பொன்னுக்கு வீங்கி குறைய - கடுக்காய்.

கடுக்காய்
அறிகுறைகள்:
  • பொன்னுக்கு வீங்கி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. கடுக்காய்.
செய்முறை:
கடுக்காயை நன்றாக நீர் விட்டு உரசி எடுத்து அந்த விழுதை வீக்கத்தின் மீது தடவி வந்தால் பொன்னுக்கு வீங்கி குறையும்.

No comments:

Post a Comment