யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 4 March 2013

தொண்டை கரகரப்பு குறைய - மூக்கிரட்டை

மூக்கிரட்டை
அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டை கரகரப்பு.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. மூக்கிரட்டை
செய்முறை:
மூக்கிரட்டை இலையை சமைத்து தினமும் சாப்பிட தொண்டை கரகரப்பு குறையும்.

No comments:

Post a Comment