யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 24 March 2013

முக‌ப்ப‌ரு குறைய- சிறுதேள் கொடுக்கு இலை.

சிறுதேள் கொடுக்கு இலை
அறிகுறிகள்:
  • முக‌த்தில் ப‌ருக்க‌ள்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. சிறுதேள் கொடுக்கு இலை.
செய்முறை:
சிறுதேள் கொடுக்கு இலையை அரைத்து முக‌ப்ப‌ருவின் மீது ப‌ற்றுப்போட்டு வ‌ந்தால் முக‌ப்ப‌ரு குறையும்.

No comments:

Post a Comment