யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 24 March 2013

முகப்பரு குறைய- வெண்டைக்காய் செடியின் இலை

வெண்டைக்காய்
அறிகுறிகள்:
  • முகப்பரு.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. வெண்டைக்காய் செடியின் இலை
செய்முறை:
வெண்டைக்காய் செடியின் இலைகளை அரைத்து முகப்பரு மீது போட்டு வந்தால் முகப்பரு குறையும்.

No comments:

Post a Comment