யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 25 March 2013

கண் கோளாறுகள் குறைய - பீட்ரூட் இலை.

பீட்ரூட் இலை
அறிகுறிகள்:
  • மங்கலான பார்வை.
  • கண் வலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. பீட்ரூட் இலை.
செய்முறை:
பீட்ரூட் இலைகளை உணவில் சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தால் கண் கோளாறுகள்  குறையும்.

No comments:

Post a Comment