யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 25 March 2013

கண் கோளாறுகள் குறைய - அஜ்மோதக இலை.

அஜ்மோதக இலை
அறிகுறிகள்:
  • மங்கலான கண் பார்வை.
  • கண் வலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. அஜ்மோதக இலை.
செய்முறை:
அஜ்மோதக இலைகளைக் கூட்டாகச் செய்து சாப்பிட்டு வந்தால் கண் கோளாறுகள் குறையும்.

No comments:

Post a Comment