யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 25 March 2013

கண் பார்வை தெளிவடைய- முருங்கைக்கீரை துவரம் பருப்பு

முருங்கைக்கீரை
அறிகுறிகள்
  • தெளிவற்ற கண் பார்வை.
தேவையான பொருட்கள்
  1. முருங்கைக்கீரை
  2. துவரம் பருப்பு
செய்முறை
முருங்கைக்கீரை, துவரம் பருப்பு இரண்டையையும் சேர்த்து  சமைத்து சாப்பிட்டு வந்தால் கண் பார்வை தெளிவடையும்.

No comments:

Post a Comment