யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 25 March 2013

கண் பார்வை தெளிவாக‌- செவ்வாழைப்பழம்..

செவ்வாழைப்பழம்
அறிகுறிகள்:
  • கண் பார்வை குறைப்பாடு.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. செவ்வாழைப்பழம்..
செய்முறை:
இரவு உணவுகுப் பின் ஒரு செவ்வாழை பழம் தொடர்ந்து 21 நாள் சாப்பிட்டு வந்தால் கண் பார்வை குறைப்பாடு குறையும்

No comments:

Post a Comment