யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 27 March 2013

கருவளையம் குறைய - உருளைக்கிழங்கு சாறு.

உருளைக்கிழங்கு
அறிகுறிகள்:
  • கண்ணுக்கு கீழ் கருவளையம்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. உருளைக்கிழங்கு சாறு.
செய்முறை:
உருளைக்கிழங்கு சாறு எடுத்துக்  கருவளையத்தின் மீது பூசி, 15 நிமிடம் காய்ந்த பின் கழுவி வந்தால் கருவளையம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment