யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 25 March 2013

கண் பார்வைத் தெளிவடைய‌- கொத்தமல்லி கீரை. துவரம் பருப்பு.

துவரம் பருப்பு
அறிகுறிகள்:
  • கண் பார்வைக் குறைவு.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. கொத்தமல்லி கீரை.
  2. துவரம் பருப்பு.
செய்முறை:
கொத்துமல்லிக் கீரையுடன்,துவரம் பருப்பையும் சேர்த்து சமைத்து சாப்பிட்டு வர  கண் பார்வைத் தெளிவடையும்.

No comments:

Post a Comment