யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 25 March 2013

கூர்மையான கண் பார்வைக்கு - மணத்தக்காளி இலை.

மணத்தக்காளி இலை
அறிகுறிகள்:
  • மங்கலான பார்வை.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. மணத்தக்காளி இலை.
செய்முறை:
மணத்தக்காளி இலைகளை சமைத்து தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் கண் பார்வை கூர்மையாகும்.

No comments:

Post a Comment