யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 27 March 2013

முகம் பளபளக்க - வெண்டைக்காய்

வெண்டைக்காய்
தேவையான பொருட்கள்:
  1. வெண்டைக்காய்
செய்முறை:
வெண்டைக்காயை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வ்ந்தால், முகம் பளபளக்கும்.

No comments:

Post a Comment