யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 4 March 2013

தொண்டை வலி குறைய- விளாம்பழம்

விளாம்பழம்
அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டை வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. விளாம்பழம்
செய்முறை:
விளாம்பழம்  தினமும் சாப்பிட தொண்டை வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment