யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 25 March 2013

கூர்மையான கண் பார்வைக்கு - தவசிக்கீரை இலை.

தவசிக்கீரை இலை
அறிகுறிகள்:
  • மங்கலான பார்வை.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. தவசிக்கீரை இலை.
செய்முறை:
தவசிக்கீரை இலைகளை சமைத்து சாப்பிட்டு வந்தால் கண் பார்வை கூர்மையாகும்.

No comments:

Post a Comment