யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 25 March 2013

கண் கோளாறுகள் குறைய - புளியாரை இலை.

புளியாரை இலை
அறிகுறிகள்:
  • மங்கலான பார்வை.
  • கண் வலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. புளியாரை இலை.
செய்முறை:
புளியாரை இலைகளை நீரில் ஊற வைத்து, இந்நீரால் கண்களைக் கழுவி வந்தால் கண் கோளாறுகள் குறையும்.

No comments:

Post a Comment