யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 4 March 2013

தொண்டைக் கட்டு நீங்க- பெருஞ்சீரகம்

பெருஞ்சீரகம்
அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டைக் கட்டு.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. பெருஞ்சீரகம்
செய்முறை:
சிறிதளவு பெருஞ்சீரகம் தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட தொண்டைக் கட்டு குறையும்

No comments:

Post a Comment