யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 25 March 2013

கண் நோய்கள் குறைய- பாகல் இலை. மிளகு.

பாகல் இலை 
அறிகுறிகள்:
  • கண் பார்வை மங்கலாக காணப்படுதல்.
  • மாலைக் கண் நோய்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. பாகல் இலை.
  2. மிளகு.
செய்முறை:
பாகல் இலைகளை சிறிதளவு எடுத்து அதனுடன் ஆறு மிளகைச் சேர்த்து மைப் போல அரைத்து இரவு படுக்கைக்குச் செல்லும் முன்பாக கண்களை சுற்றிக் கனமாகப் பூசவேண்டும். பின்பு காலையில் எழுந்தவுடன் கழுவி விடவேண்டும். இவ்வாறு ஒரு வாரம் தொடர்ந்து செய்து வந்தால் கண் பார்வை குறைபாடு குறையும்.

No comments:

Post a Comment