யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 4 March 2013

தொண்டை வலி நீங்க - கற்பூரவல்லி, கற்கண்டு

கற்பூரவல்லி
அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டை எரிச்சல்.
  2. தொண்டை வலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. கற்பூரவல்லி
  2. கற்கண்டு
செய்முறை:
கற்பூரவல்லியை சாறெடுத்து கற்கண்டு சேர்த்துப் பருகினால் தொண்டை வலி நீங்கும்.

No comments:

Post a Comment