யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 24 March 2013

முகப்பருத் தழும்புகள் குறைய- படிகாரம்

படிகாரம்
அறிகுறிகள்:
  • முகப்பருவினால் தோன்றிய தழும்பு.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. படிகாரம்
செய்முறை:
சிறிது படிகாரத்தை எடுத்து தண்ணீரில் கரைத்துக் கொள்ளவேண்டும். அந்த தண்ணீரால் முகத்தை சில நாட்கள் தொடர்ந்து கழுவி வந்தால் முகப்பருவினால் தோன்றிய தழும்புகள் குறையும்

No comments:

Post a Comment