யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 14 April 2013

கைகால் வலி குணமாக - சுக்கு. ஆவாரம் பட்டை.

சுக்கு 
அறிகுறிகள்:
  1. கைகால் வலித்தல்.
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. சுக்கு.
  2. ஆவாரம் பட்டை.
செய்முறை:
சுக்கு, ஆவாரம் பட்டை இரண்டும் சம அளவு எடுத்து சிறிதளவு நீர் விட்டு காய்ச்சி ஆற வைத்து சாப்பிட்டால்
கைகால் வலி குணமாகும்.

No comments:

Post a Comment