யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 14 April 2013

கைகால் வலிக் குறைய - தேன். இஞ்சி.

இஞ்சி
அறிகுறிகள்:
  1. கைகால் வலித்தல்
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. தேன்.
  2. இஞ்சி.
செய்முறை:
காலையில்  சிறுதளவு தேனும் அதே அளவு இஞ்சி சாறும் கலந்து சாப்பிடவும்

No comments:

Post a Comment