யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 14 April 2013

கை கால் வலி - கண்டங்கத்திரி.

கண்டங்கத்திரி செடி
அறிகுறிகள்:
  1. கால் வலி.
  2. கை வலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. கண்டங்கத்திரி.
செய்முறை :

கண்டங்கத்திரி இலையை நன்றாக அரைத்து வீக்கம் உள்ள இடத்தில் தினமும் காலை மாலை இரண்டு வேளையும் பத்து போடவும்.

No comments:

Post a Comment