யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 14 April 2013

நகச்சுற்று குறைய - நொச்சி இலை. மருதாணி இலை. எருக்கன்பூ.

எருக்கன் பூ 
அறிகுறிகள்:
  1. நகத்தில்வலி.
  2. விரல் வீக்கம்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. நொச்சி இலை.
  2. மருதாணி  இலை.
  3. எருக்கன்பூ.
செய்முறை:

சிறிதளவு நொச்சி இலை, சிறிதளவு மருதாணி  இலை, எருக்கன்பூ இரண்டு சேர்த்து நன்கு மைப்போல் அரைத்து நகத்தில் கட்டினால் நகச்சுற்று குறையும்.

No comments:

Post a Comment