யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 14 April 2013

கைகால் வலி குறைய - நெல்லிக்காய். முருங்கைக்காய். முள்ளங்கி.

முருங்கைக்காய் 

அறிகுறிகள்:
  1. கால் வலி.
  2. கை வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. நெல்லிக்காய்.
  2. முருங்கைக்காய்.
  3. முள்ளங்கி.
செய்முறை:
நெல்லிக்காய், முருங்கைக்காய், முள்ளங்கி  உணவில் சேர்த்து வந்தால் கைகால் வலி குறையும்

No comments:

Post a Comment