யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 14 April 2013

கை கால் உணர்வில்லாமை- வேப்ப எண்ணெய். கற்பூர கட்டி.

கற்பூரம்
அறிகுறிகள்:
  1. கை கால் உணர்வில்லாமை.
  2. கை வலி.
  3. கால் வலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. வேப்ப எண்ணெய்.
  2. கற்பூர கட்டி.
செய்முறை :
ஒரு குவளை வேப்ப எண்ணெயுடன் சிறிதளவு கற்பூர கட்டி சேர்த்து ஊற வைத்து தினமும் காலையில் உணர்வில்லா பாகத்தில் சூடு பறக்க தேய்க்கவும்

No comments:

Post a Comment