யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 14 April 2013

கை மற்றும் கால் வலி - நல்லெண்ணைய். மருதாணி இலை.

மருதாணி இலை
அறிகுறிகள்:
  1. கை மற்றும் கால் வலி.

தேவையான பொருட்கள்
:
  1. நல்லெண்ணைய்.
  2. மருதாணி இலை.
செய்முறை:
சிறிதளவு மருதாணி இலையை எடுத்து அதனுடன் நல்லெண்ணைய் சேர்த்து நன்றாக காய்ச்சி வலி உள்ள இடங்களில் தடவினால் குணமாகும்.

No comments:

Post a Comment