யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 14 April 2013

கை நடுக்கம் குணமாக - வெள்ளைத்தாமரை. பால்.

வெள்ளைத்தாமரை 
அறிகுறிகள்:
  1. கை பலம் இல்லாமல் இருத்தல்.
  2. கை நடுக்கம்.
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. வெள்ளைத்தாமரை.
  2. பால்.
செய்முறை:
வெள்ளைத்தாமரை இதழ்களை கசாயம் வைத்து பாலுடன் கலந்து காலை மாலை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டால் கை நடுக்கம் குணமாகும்.

No comments:

Post a Comment