யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 5 April 2013

இதய நோய் குறைய - வெள்ளரிப் பிஞ்சு.

வெள்ளரிப் பிஞ்சு
அறிகுறிகள்:
  • இதயவலி.
  • படபடப்பு.
  • மூச்சுத் திணறல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. வெள்ளரிப் பிஞ்சு.
செய்முறை:
வெள்ளரிப் பிஞ்சுகள் கிடைக்கும் காலங்களில் ஒன்று அல்லது இரண்டு சாப்பிட்டு வந்தால் இதய நோய் குறையும்.

No comments:

Post a Comment