யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 14 April 2013

வலி குறைய - புங்க இலை. சிற்றாமணக்கெண்ணெய்.

சிற்றாமணக்கெண்ணெய்
அறிகுறிகள்:
  1. கால் வலி
  2. கை வலி
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. புங்க இலை.
  2. சிற்றாமணக்கெண்ணெய்.
செய்முறை:
புங்க இலையை பொடியாகக் நறுக்கி சிற்றாமணக்கெண்ணெய் விட்டு நன்றாகக் வதக்கி வலி உள்ள இடத்தில் தடவி வந்தால் வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment