யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 14 April 2013

மூட்டு வலி - அத்தி மர பால்.

அத்தி மரம்
அறிகுறிகள்:
  1. கை மற்றும் காலில் வலி.
  2. மூட்டு வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. அத்தி மர பால்.
செய்முறை:

அத்தி மரத்திலிருந்து பாலை எடுத்து வலி உள்ள இடத்தில் பத்து போடவும்.

No comments:

Post a Comment