யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 14 April 2013

நகச்சுற்று வலி குறைய - எலுமிச்சை பழம்.

எலுமிச்சை பழம் 
அறிகுறிகள்:
  1. விரலில் வலி.
  2. விரலில் வீக்கம்.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. எலுமிச்சை பழம்.
செய்முறை:
எலுமிச்சை பழத்தில் சிறு துவாரம் செய்து நகச்சுற்று உள்ள விரலில் புகுத்தி வைத்தால் நகச்சுற்று வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment