யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 14 April 2013

கைகால் வலி குறைய - தூதுவளை இலை. பசும்பால்.

தூதுவளை இலை
அறிகுறிகள்:
  1. கைகால் வலித்தல்
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. தூதுவளை இலை.
  2. பசும்பால்.
செய்முறை:
தூதுவளை இலையை மைபோல் அரைத்து சிறிதளவு எடுத்து பசும்பாலில் கலந்து காலை மாலை  சாப்பிடவும்.

No comments:

Post a Comment