யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 14 April 2013

கைகால் வாத வலி - மாவிலங்க இலை. தேங்காய்ப்பால்.

மாவிலங்கம்
அறிகுறிகள்:
  1. கால் வலி.
  2. கை வலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. மாவிலங்க இலை.
  2. தேங்காய்ப்பால்.
செய்முறை :
மாவிலங்க இலை சாறுடன் சம அளவு தேங்காய்ப்பால் சேர்த்து காய்ச்சி வெறும் வயிற்றில் காலை நூறு மில்லி குடித்து வர கைகால் வலி, வாத வலி மற்றும் வாத பிடிப்பு குணமாகும்

No comments:

Post a Comment